Tag Archives : google play newsstand


Produktivni ponedjeljak uz Google Play Newsstand!

Fandroid predstavlja drugi produktivni ponedjeljak uz aplikaciju Google Play Newsstand! Biti produktivan znači da možemo više poslova i zadataka obaviti u kraćem vremenu. Današnji najvrijedniji resurs je informacija, a da bismo dobili informaciju potrebno je pretvoriti gomilu podataka u nama korisne informacije. Jedan od načina je i čitanje novina i portala, što može biti zamarajuće […]

Google Play Newsstand Google Play Store